POVIJESNI SPOMENICI

GRADINE

Gradina zapadno od crkve sv. Jakova, Maglića Gradina, Vuičina Gradina ( na kojoj je pronađena posuda stara oko 3 st.pr.Krista ), Kapuličina Gradina, Umorin gradina, Blebića Gradina.

PREDPOVIJESNE GROBNE GOMILE

VRŽINOVA GOMILA bila je većih dimenzija ali je samljevena pri gradnji puteva.
CVANKIĆA GOMILA doživjela je istu sudbinu.
RAIČEVA GOMILA je još sačuvana i većeg je obujma.

 

STEĆCI

1. Kod crkve sv. Jakova izvan groblja leži stećak sanduk. Uzidana su dva stećka u ogradu oko groblja i jedan u crkvu
2. ZADUŽBINA je mjesto udaljeno oko 500m južno od crkve sv. Jakova. Tu leži jedan stećak sarkofag s postoljem, šest stećaka sanduka i dva postolja bez stećaka. Ugavnom su svi s ukrasima.
3. CRLJIVICA je poznato mjesto koje obiluje s dobro sačuvanim stećccima. Na maloj gomili se nalazi šest stećaka sarkofaga, četri sanduka i jedna ploča. Svi su oni uglavnom ukrašeni običnom ornamentikom. I sama gomila, po kojoj su razmješteni stećci, nije drugo nego staro predpovijesno groblje. Veliku je gomilu prepolovila glavna asfaltna cesta koja ide od Imotskog prema Trilju ima promjer 100x30 m. Na citavom tom prostoru ima 16 stećaka sarkofaga, 56 sanduka i 15 ploča, i oni su uglavnom ukrašeni i zaslužuju pažnju. Velika gomila je takoder staro predpovijesno groblje, koje je kasnije prekriveno stećcima.

 

ZADUŽBINA

ZADUŽBINA je bunar na kojem se nekad pojila stoka. Pretpostavlja se da je zadužbina bila nekog turskog Bega. Ona je najveći bunar na ovim prostorima.

TURSKA KULA

TURSKA KULA jedini veći vidljivi spomenik iz turskih vremena sačuvao se nedaleko od zaseoka Rojnica. To je bila kula Ale Metuzovića, koji je u njoj ljetovao, a zimovao na Zadvarju. Pretpostavlja se da je i zadužbina njegovo djelo.

CRKVINE

Crkvine se nalaze naselju Cista Velika (kasnoantički Trono) Imotske krajine, oko 200 metara južno od župne crkve sv. Jakova i magistralne prometnice Trilj-Imotski pružene trasom antičke ceste Tilurij-Narona. U razdoblju od 1993. i 2007. godine na Crkvinama su otkriveni i u vidu arheološkog parka prezentirani ostaci složenog kompleksa antičkih profanih, ranokršćanskih i ranosrednjovjekovnih sakralnih građevina okruženih pripadajućim grobljima, a koji je nastao pokraj nekadašnje krške lokve u kojoj su otkriveni ulomci prapovijesnih-brončanodobnih posuda. Ostaci pet različitih crkava podignutih na istim temeljima u razdoblju između sredine 5. i početka 10. stoljeća, govvore o promjenama koja su se na ovom području događale tijekom kasne antike i ranog srednjeg vijeka. U istom sklopu otkrivene su dvije cisterne za kišnicu i prateće prostorije među kojima je baptisterij s krsnim bazenom.

Bogatu zbirku pokretnih nalaza s lokaliteta čine ulomci antičkih nadgrobnih spomenika, ranokršćanskog kamenog namještaja, fragmenti fresko oslikane žbuke, stakleni, koštani, keramički i metalni predmeti te primjerci rimskog novca.

 

Ostala kulturna događanja koja se odvijaju na području općine kroz godinu(razne predstave, predavanja, prezentacije, radionice, izložbe, uglavnom organiziraju kulturno umjetničke i slične udruge građana kao što su:

- ŠU „Josip Jović“ Aržano
- KUŠU „Cista Velika“
- KUŠU „Provo“ Cista Provo
- KUŠU „Dobranje“ Dobranje
- KU „Milenko Galić“ svib
i ostale udruge građana.

 

Linkovi

 

Općina Cista Provo

Općina Cista Provo
Trg dr. Ante Starčevića 1
21256 Cista Provo

Tel: +385 21 722 201
Fax: +385 21 670 218
E-mail: opcina.cista.provo@st.t-com.hr

OIB: 19103241858
MB: 2800217

Vrijeme za primanje građana: 08:00h - 14:00h

Općinski načelnik: Božo Čubić
Zamjenik općinskog načelnika: Marijan Kurtović

Županija: Splitsko - Dalmatinska
Broj stanovnika (2001): 3674
Površina: 98 km2
Naselja u sastavu općine: Aržano, Biorine, Cista Velika, Cista Provo, Dobranje, Svib