Aržano, Biorine, Cista Velika, Cista Provo, Dobranje, Svib su sela na zapadnom dijelu Imotske krajine koja sačinjavaju Općinu Cista Provo.

Ime potječe od starog oblika imenice ''cesta'' (u rimsko doba kroz mjesto je prolazila cesta), i od posvojnog pridjeva ''prhovo'' (izvedeno od osnovnog imena ''prh'' – prah).

Nalazimo se u Dalmatinskoj zagori Splitsko-dalmatinske županije, na polovici puta između Imotskog i Sinja. Od splita smo udaljeni 55 km.

 

 

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Svibanj 2018. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

- PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA PODRUČJE OPĆINE CISTA PROVO

- PRIKAZ RASPOLAGANJA PO KATASTARSKIM ČESTICAMA I OBLICIMA RASPOLAGANJA

 

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE CISTA PROVO

Svibanj 2018. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

- JAVNI UVID O NACRTU PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

- PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE CISTA PROVO ZA RAZDOBLJE OD 2017.-2022. GODINE (Nacrt)

 

NATJEČAJ ZA POTPORE STUDENTIMA U 2018

Veljača 2018. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

Na temelju članka 45.Statuta Općine Cista Provo, („Službeni glasnik Općine Cista Provo „01/13) i Odluke Općinskog vijeća o dodjeli studentskih potpora
(KLASA:420-01/17-01/ i URBROJ: 2129/02-01-17-01 ) od 01.prosinca 2017.g.,
Općinski načelnik Općine Cista Provo raspisuje

N A T J E Č A J za dodjelu potpore studentima s područja
Općine Cista Provo za akademsku 2017/2018.g.

I
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:
•redoviti studenti,
•državljani Republike Hrvatske,
•s prebivalištem na području općine Cista Provo,
•kojima roditelji imaju prebivalište na području općine Cista Provo

II

Kandidati su dužni uz zahtjev dostaviti slijedeće pismene dokaze:

•Uvjerenje o upisanom redovnom studiju na visokoškolskoj ustanovi i usmjerenje te dokaz da godinu upisuje prvi put
•Presliku domovnice
•Presliku rodnog lista
•Dokaz o prebivalištu za studenta i za oba roditelja (može i preslika osobne iskaznice, ali samo uz predočenje izvorne isprave)
•Broj žiro računa-IBAN

III

Prijave na navedeni natječaj zaprimat će se do 15.veljače 2018.g.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O ishodu postupka odabira, kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana izvršenog odabira, a najkasnije u roku od 30 dana od zatvaranja Natječaja.

Prijave se šalju na adresu:
OPĆINA CISTA PROVO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Trg dr. A. Starčevića 1
21256 CISTA PROVO
S NAPOMENOM : „za studentsku potporu“
OPĆINSKI NAČELNIK

BOŽO ĆUBIĆ

Cista Provo, 29. siječnja 2018.g.

 

 

Odluka o novčanoj pomoći za novorođenu djecu u 2018. godini

Siječanj 2018. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

- Odluka o novčanoj pomoći za novorođenu djecu u 2018. godini

- Zahtjev za ostvarenje prava na novčanu pomoć za novorođeno dijete

- Popis potrebitih dokumenata

 

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

Lipanj 2017. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

U Narodnim novinama br. 53 od 7. lipnja 2017.  objavljen je Naputak ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu - »Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15 ( u daljnjem tekstu: Naputak).

Naputkom se propisuje postupanje Agencije za poljoprivredno zemljište i jedinica lokalne samouprave u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 39/13 i 48/15, u daljnjem tekstu: Zakon) koja je prestala važiti 31. svibnja 2015.

Naputak je stupio  na snagu  15. lipnja 2017.

Slijedom navedenog, pozivaju se fizičke i pravne osobe na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona i Naputku.

Podnositelji zahtjeva obvezni su uz zahtjev za sklapanje ugovora priložiti potvrdu o mirnom posjedu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koju izdaje jedinica lokalne samouprave na čijem se području to poljoprivredno zemljište nalazi.

Naputak možete pročitati ovdje.
Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje.

Podsjećamo kako je Izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu iz 2015. propisano da se državno poljoprivredno zemljište može dati u zakup bez javnog poziva, na rok od 10 godina, pravnim i fizičkim osobama koje se bave stočarstvom pod uvjetom da nemaju, a zakupom bi dobile minimalnu površinu poljoprivrednog zemljišta propisanu prema broju uvjetnih grla. Poljoprivrednici koji se bave stočarstvom dobili su 2015. odluke o dodjeli zakupa, ali nisu potpisali ugovore. Dobivanje ugovora o privremenom korištenju omogućeno je ovim Naputkom za sve korisnike koji udovoljavaju propisane uvjete.

 

STUDENTI KOJI SU OSTVARITI PRAVO NA STUDETSKU POTPORU 2016/2017

Veljača 2017. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

 1. ČELAN ANTONELA
 2. ČELAN DIJANA
 3. ČELAN LUCIJA
 4. ČONDIĆ ROBERT-HRVOJE
 5. ČONDIĆ-BENEK MARKO
 6. ČONDIĆ-BIJADER DANIJEL
 7. ČONDIĆ-BIJADER JOSIP
 8. ČONDIĆ-BIJADER KATARINA
 9. ČONDIĆ-BJADER MARIJO
 10. ĆOSO GABRIJELA
 11. ĆUBELIĆ ANTONIJA
 12. ĆUBIĆ MARIJA
 13. GALIĆ ANAMARIJA
 14. GALIĆ-SUČEVIĆ IVANA
 15. KNEZOVIĆ ANDREA
 16. LEDIĆ ANA
 17. LEDIĆ JELENA
 18. LEDIĆ KRISTINA
 19. LEKO ANTE
 20. LUČIĆ JOSIP
 21. LJUBIČIĆ PETRA
 22. MADUNIĆ ANĐELA
 23. MADUNIĆ GABRIELA
 24. MADUNIĆ MARIJAN
 25. MADUNIĆ MARTINA
 26. MADUNIĆ MATE
 27. PERKOVIĆ ANĐELA
 28. PLEIĆ ANAMARIJA
 29. PLEIĆ ANTE
 30. RADOŠ FRANO
 31. ROJNICA IVAN
 32. ROJNICA MARKO
 33. ŠITUM BARBARA
 34. TOKIĆ JOSIPA
 35. VUČAK ANA
 36. VUČAK MATEA
 37. ZELIĆ MARINA

OPĆINA CISTA PROVO
OPĆINSKI NAČELNIK
BOŽO ĆUBIĆ

 

Poziv KOKA HRVATICA

Veljača 2017. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

 

 

NATJEČAJ ZA POTPORE STUDENTIMA U 2017.

Siječanj 2017. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

Na temelju članka 45.Statuta Općine Cista Provo, („Službeni glasnik Općine Cista Provo „01/13) i Odluke Općinskog vijeća o dodjeli studentskih potpora (KLASA:420-01/16-01/ i URBROJ: 2129/02-01-16-01 ) od 15.prosinca 2016.g.,
Općinski načelnik Općine Cista Provo raspisuje

 

N A T J E Č A J
 za dodjelu potpore studentima s područja
Općine Cista Provo za akademsku 2016/2017.g.

 

I

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:
• redoviti studenti,
• državljani Republike Hrvatske,
• s prebivalištem na području općine Cista Provo,
• kojima roditelji imaju prebivalište na području općine Cista Provo

II

Kandidati su dužni uz zahtjev dostaviti slijedeće pismene dokaze:

• Uvjerenje o upisanom redovnom studiju na visokoškolskoj ustanovi i usmjerenje te dokaz da godinu upisuje prvi put
• Presliku domovnice
• Presliku rodnog lista
• Dokaz o prebivalištu za studenta i za oba roditelja (može i preslika osobne iskaznice, ali samo uz predočenje izvorne isprave)
• Broj žiro računa-IBAN

III

Prijave na navedeni natječaj zaprimat će se do 15.veljače 2017.g.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O ishodu postupka odabira, kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana izvršenog odabira, a najkasnije u roku od 30 dana od zatvaranja Natječaja.

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Trg dr. A. Starčevića 1
21256 CISTA PROVO
S NAPOMENOM : „za studentsku potporu“

OPĆINSKI NAČELNIK
BOŽO ĆUBIĆ
Cista Provo, 25.siječnja, 2017.g.

 

ODLUKA O ODABIRU

Lipanj 2016. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

1. ODLUKA O ODABIRU U POSTUPKU BN-01-16

 

ODLUKA o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

Svibanj 2016. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:350-01/16-01/02
URBROJ:2129/02-03-16-01
Cista Provo, 20.travnja, 2016.g.

Na temelju članka 36. stavka 2.Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine”94/13 ) I članka 45.Statuta Općine Cista Provo (“Službeni glasnik Općine Cista Provo” br. 01/13 ), općinski načelnik općine Cista Provo donio je

O D L U K U
o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

Članak 1.

Ovom Odlukom uspostavlja se sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu I evidentiranju lokacija odbačenog otpada na području Općine Cista Provo.

Članak 2.

Sustav za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu uspostavlja se putem web stranice Općine Cista Provo, www.opcina-cista-provo.hr, u zato posebno označenoj rubrici “Nepropisno odbačeni otpad”, gdje se ispunjavanjem priloženog obrasca o nepropisno odbačenom otpadu I njegovom dostavom na e-mail:opcina.cista.provo@st.t-com.hr , ili poštom na adresu Općina Cista Provo, Trg dr.Ante Starčevića 1, 21 256 Cista Provo, o tome izvještava Jedinstveni upravni odjel Općine Cista Provo.

Članak 3.

Općina Cista Provo uspostavit će sustav evidentiranja lokacija odbačenog otpada, putem Jedinstvenog upravnog odjela, koji će nakon zaprimanja prijava I evidentiranja lokacija o tom voditi bazu podataka I provoditi nadzor radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada I eventualnih počinitelja s posebnim naglaskom I nadzorom lokacija na kojima je u prethodne dvije godine evidentirano postojanje odbačenog otpada te o tome sastavljati polugodišnja izvješća.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja I objavit će se u Službenom glasniku Općine Cista Provo.

OPĆINSKI NAČELNIK

Obrazac za prijavu preuzmite OVDJE.

 

ELABORAT ZA CESTE

05/2016. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

1. NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA ZA IZRADU ELABORATA ZA CESTE BN 01-16oc
2. POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA ELABORAT ZA CESTE
3. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA IZRADU ELABORATA ZA CESTE

 

STUDENTI KOJI SU OTVARLILI PRAVO NA STUDENTSKU POTPORU ZA akademsku godinu 2015/2016

03/2016. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

1. BODROŽIĆ-SELAK MARIJANA
2. BURAZIN IVAN
3. ČELAN GRGO
4. ČELAN LUKA
5. ČONDIĆ BJADER MARIJO
6. ČONDIĆ-BIJADER JOSIP
7. ČONDIĆ-BIJADER KATARINA
8. ĆOSO GABRIJELA
9. ĆOSO ROMANA
10. GALIĆ ANTONIO
11. GALIĆ-SUČEVIĆ IVANA
12. KNEZOVIĆ ANDREA
13. LEDIĆ ANA
14. LEDIĆ KRISTINA
15. LEKO ANTE
16. LJUBIČIĆ PETRA
17. MADUNIĆ BRIGITA
18. MADUNIĆ IVANA
19. MADUNIĆ MATE
20. MADUNIĆ MATIJANA
21. PERKOVIĆ ANĐELA
22. PLEIĆ FILIP
23. RADOŠ FRANO
24. ROJNICA IVAN
25. ROJNICA MARKO
26. ŠITUM BARBARA
27. ŠITUM MARINELA
28. VUČAK ANA
29. VUČAK MATEA

 

NATJEČAJ za dodjelu potpore studentima s područja Općine Cista Provo za akademsku 2015/2016.g.

01. 02. 2016. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

 

Na temelju članka 45.Statuta Općine Cista Provo, („Službeni glasnik Općine Cista Provo „01/13) i Odluke Općinskog vijeća o dodjeli studentskih potpora
(KLASA:420-01/15-01/ i URBROJ: 2129/02-01-15-01 ) od 22.prosinca 2015.g.,
Općinski načelnik Općine Cista Provo raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu potpore studentima s područja
Općine Cista Provo za akademsku 2015/2016.g.

I
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:
• redoviti studenti,
• državljani Republike Hrvatske,
• s prebivalištem na području općine Cista Provo,
• kojima roditelji imaju prebivalište na području općine Cista Provo

II

Kandidati su dužni uz zahtjev dostaviti slijedeće pismene dokaze:

• Uvjerenje o upisanom redovnom studiju na visokoškolskoj ustanovi i usmjerenje te dokaz da godinu upisuje prvi put
• Presliku domovnice
• Presliku rodnog lista
• Dokaz o prebivalištu za studenta i za oba roditelja (može i preslika osobne iskaznice, ali samo uz predočenje izvorne isprave)
• Broj žiro računa-IBAN
III

Prijave na navedeni natječaj zaprimat će se do 15.veljače 2016.g.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O ishodu postupka odabira, kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana izvršenog odabira, a najkasnije u roku od 30 dana od zatvaranja Natječaja.

Prijave se šalju na adresu:
OPĆINA CISTA PROVO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Trg dr. A. Starčevića 1
21256 CISTA PROVO
S NAPOMENOM : „za studentsku potporu“
OPĆINSKI NAČELNIK

BOŽO ĆUBIĆ

Cista Provo, 01.veljače 2016.g.

 

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

08. TRAVNJA 2015. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

 

Sukladno članku 6.Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora («Narodne novine»br.125/11), članku 45.Statuta Općine Cista Provo,( Službeni glasnik Općine Cista Provo br.01/13, 03/13) a na temelju odluke Općinskog vijeća Cista Provo o davanju u zakup poslovnog prostora , Općinski načelnik Općine Cista Provo raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 1. Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora ukupne površine   250 m2  koji se nalazi na adresi Trg Mate Vučka Čigre 3, 21 244 Cista Velika, u zgradi bivšeg zadružnog doma.
 2. Namjena prostora: Obavljanje trgovačke djelatnosti.
 3. Predmetni prostor daje se u zakup u zatečenom stanju ,a početna cijena mjesečne zakupnine  iznosi 15,00kn/m2 površine istoga.
 4.  Rok trajanja zakupa iznosi 10 godina od dana sklapanja ugovora o zakupu.
 5.  Ugovor o zakupu poslovnog prostora kojim će se utvrditi međusobna prava i obaveze između ugovornih strana zaključit će se u roku od 15 dana računajući od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.
 6. Ponuda mora sadržavati:
  1. ime i prezime , adresu i OIB (za fizičke osobe), odnosno naziv, adresu i OIB (za pravne osobe),
  2. ponuđenu mjesečnu zakupninu u kunama,
  3. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne     stariju od 30 dana,
 7. Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave ovog Natječaja  u Narodnim novinama. Natječaj će se objaviti na službenim web stranicama Općine Cista Provo.
 8. Ponude se podnose u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na slijedeću adresu:
  OPĆINA CISTA PROVO, Trg dr.Ante Starčevića 1, 21 256 Cista Provo, s naznakom
  «za zakup poslovnog prostora u Cisti Velikoj,- ne otvaraj»,
 9. Za sve dodatne informacije obratite se na tel.021/722-201,mob. 0997027704.

OPĆINSKI NAČELNIK
Božo Ćubić

 

ODLUKE

2015. | Općina Cista Provo

- ODLUKA O PLAĆAMA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA 2015

- ODLUKA O PLAĆI NAČELNIKA 2015

 

NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE STUDENTIMA

29. SIJEČNJA 2015. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

 

Na temelju članka 45.Statuta Općine Cista Provo, („Službeni glasnik Općine Cista Provo „01/13) i Odluke Općinskog vijeća o dodjeli studentskih potpora
(KLASA:420-01/14-01/ i URBROJ: 2129/02-01-14-01 ) od 11.prosinca 2014.g.,
Općinski načelnik Općine Cista Provo raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu potpore studentima s područja
Općine Cista Provo za akademsku 2014/2015.g.

I

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:
• redoviti studenti,
• državljani Republike Hrvatske,
• s prebivalištem na području općine Cista Provo,
• kojima roditelji imaju prebivalište na području općine Cista Provo

II

Kandidati su dužni uz zahtjev dostaviti slijedeće pismene dokaze:

• Uvjerenje o upisanom redovnom studiju na visokoškolskoj ustanovi i usmjerenje te dokaz da godinu upisuje prvi put
• Presliku domovnice
• Presliku rodnog lista
• Dokaz o prebivalištu za studenta i za oba roditelja (može i preslika osobne iskaznice, ali samo uz predočenje izvorne isprave)
• Broj žiro računa-IBAN

III

Prijave na navedeni natječaj zaprimat će se do 15.veljače 2015.g.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O ishodu postupka odabira, kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana izvršenog odabira, a najkasnije u roku od 30 dana od zatvaranja Natječaja.

Prijave se šalju na adresu:

OPĆINA CISTA PROVO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Trg dr. A. Starčevića 1
21256 CISTA PROVO
S NAPOMENOM : „za studentsku potporu“

OPĆINSKI NAČELNIK
BOŽO ĆUBIĆ
Cista Provo, 29.siječnja 2015.g.

 

ODLUKA O SUFINANCIRANJU UDŽBENIKA

20. KOLOVOZA 2014. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

 

Temeljem članka 45.Statuta Općine Cista Provo, ("Službeni glasnik Općine Cista Provo" br.1/13) općinski načelnik Općine Cista Provo dana 20. kolovoza 2014. donosi slijedeću

 

O D L U K U
o dodjeli sredstava iz Proračuna Općine Cista Provo

Članak 1.

Iz Proračuna Općine Cista Provo sufinancirati će se nabavka udžbenika za djecu koja pohađaju osnovnu školu na području Općine.

Članak 2.

Učenike od I-IV razreda osnovne škole sufinancirati će se sa 400 kn, a učenike od V-VIII razreda osnovne škole sufinancirati će se sa 700 kn.

Članak 3.

Učenici koji su stekli pravo sufinanciranja udžbenika po drugim osnovama ne mogu koristiti mogućnost sufinanciranja iz općinskog Proračuna.

Članak 4.

Sredstva navedena u članku 2. ove Odluke isplatiti će se sa računa HR78 2330003 1805000004 Proračuna Općine za 2014. godinu s pozicije 37212 na račune roditelja, a isti su dužni dostaviti IBAN BROJ TEKUĆEG RAČUNA na koji će se izvršiti uplata.

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:420-01/14-01/21
URBROJ:2129/02-03-14-01

Cista Provo, 20. kolovoza 2014.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
BOŽO ĆUBIĆ

 

POMOĆ SLAVONIJI

19. SVIBNJA 2014. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

 

OPĆINA CISTA PROVO I CRVENI KRIŽ IMOTSKI

 

POMOĆ SLAVONIJI

 

- VODU U BOCAMA
- PELENE I HRANU ZA BEBE
- KONZERVIRANU HRANU
- HIGIJENSKE POTREPŠTINE
- DEKE-POSTELJINA

MOŽETE DONJETI U PROSTORIJE OPĆINE CISTA PROVO OD 8.00 h DO 14.00 h KROZ OVAJ TJEDAN.

MOLIMO VAS DA POMOGNETE U ŠTO HITNIJEM ROKU KAKO BI POTREBNIMA DOSTAVILI ŠTO PRIJE!

 

 

JAVNI NATJEČAJ

04. TRAVNJA 2014. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

 

- JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNE ZGRADE

 

 

PREUZIMANJE ODLUKA

28. OŽUJKA 2014. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

 

- Odluka o izvršenju Proračuna Općine Cista Provo za 2014. godinu.

- Proračun Općine Cista Provo za 2014. godinu.

- ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA Općine Cista Provo za 2013. godinu.

 

POPIS STUDENATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA STUDENTSKU POTPORU ZA 2013/2014 g.

01. OŽUJKA 2014. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

 

OPĆINA CISTA PROVO
OPĆINSKI NAČELNIK
OIB:19103241858
TEL: 722-103, 722-201
Cista Provo, 24. veljače 2014.g.

POPIS STUDENATA KOJI SU OSTVARILI PRAVO NA STUDENTSKU POTPORU ZA 2013/2014 g.

IME I PREZIME

1. KATARINA ŽAJA
2. KATARINA MADUNIĆ
3. SILVESTAR BRDAR
4. GABRIJELA ĆOSO
5. FRANKA ĆUBIĆ
6. IVAN MANDARIĆ
7. GRGO ČELAN
8. ANTE LEKO
9. FRANO KNEZOVIĆ
10. MARINELA ŠITUM
11. BARBARA ŠITUM
12. MARIJANA BODROŽIĆ-SELAK
13. MARKO ČELAN
14. LUKA ČELAN
15. BRANIMIR BANOVIĆ
16. IVANA BUDIĆ
17. MIHAELA ČELAN
18. MATEA BODROŽIĆ-SELAK
19. IVAN ROJNICA
20. ROBERT HRVOJE ČONDIĆ
21. FRANO RADOŠ
22. DIJANA ČELAN
23. KRISTIAN KEGALJ
24. MARIJA ĆUBIĆ
25. ANTONIJA ŠETKA
26. SILVIA ŠITUM
27. IVANA MADUNIĆ
28. MARIJO ČONDIĆ-BJADER
29. NIKOLA PERKOVIĆ
30. IVAN ĆUBELIĆ

OPĆINSKI NAČELNIK
BOŽO ĆUBIĆ

 

NATJEČAJ ZA POTPORE STUDENTIMA U 2014

25. SIJEČNJA 2014. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

 

Na temelju članka 45.Statuta Općine Cista Provo, ("Službeni glasnik Općine Cista Provo "01/13) i Odluke Općinskog vijeća o dodjeli studentskih potpora

(KLASA:420-01/13-01/ i URBROJ: 2129/02-01-13-01 ) od 11.prosinca 2013.g.,

Općinski načelnik Općine Cista Provo raspisuje

N A T J E Č A J

za dodjelu potpore studentima s područja Općine Cista Provo za akademsku 2013/2014.g.

I

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:

redoviti studenti,
državljani Republike Hrvatske,
s prebivalištem na području općine Cista Provo,
kojima roditelji imaju prebivalište na području općine Cista Provo

II

Kandidati su dužni uz zahtjev dostaviti slijedeće pismene dokaze:

Uvjerenje o upisanom redovnom studiju na visokoškolskoj ustanovi i usmjerenje te dokaz da godinu upisuje prvi put
Presliku domovnice
Presliku rodnog lista
Dokaz o prebivalištu za studenta i za oba roditelja (može i preslika osobne iskaznice, ali samo uz predočenje izvorne isprave)
Broj žiro računa

III

Prijave na navedeni natječaj zaprimat će se do 15.veljače 2014.g.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O ishodu postupka odabira, kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana izvršenog odabira, a najkasnije u roku od 30 dana od zatvaranja Natječaja.

Prijave se šalju na adresu:
OPĆINA CISTA PROVO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Trg dr. A. Starčevića 1
21256 CISTA PROVO
S NAPOMENOM : "za studentsku potporu"

 

OPĆINSKI NAČELNIK
BOŽO ĆUBIĆ

Cista Provo, 20.siječnja 2014.g.

 

ODLUKA O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA STUDENATA I SREDNJOŠKOLACA ZA ŠKOLSKU GODINU 2013.

11. RUJNA 2013. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

 

Temeljem članka 31.Statuta Općine Cista Provo ("Službeni glasnik općine Cista Provo br.01/13), Općinsko vijeće na sjednici održanoj 11.09. 2013.g. donijelo je slijedeću

ODLUKU

o sufinanciranju prijevoza učenika u srednju školu
 i redovnih studenata za školsku godinu 2013/14.

 

Članak 1.

Općina Cista Provo sufinancirati će prijevoz učenika s područja općine odnosno naselja; Biorine, Dobranje, Cista Velika, Cista Provo, Svib i Aržano, u srednju školu u Imotski, te učenika s područja Aržana u srednju školu u Sinj. Općina Cista Provo sufinanciranje će izvršiti putem ispostavljenih mjesečnih računa, sa  priloženom specifikacijom obračuna, od strane prijevoznika; "Autopoduzeće Z d.o.o. " , Imotski i «Autoprijevoz», Sinj.

 

Članak 2.

Prijevoz učenika srednjih škola do  Imotskog Općina Cista Provo će sufinancirati   22,45 %  od  cijene putne karte koju je odredilaVlada RH odnosno u iznosu od 17.500,00 kn mjesečno.
Prijevoz učenika srednjih škola do Sinja  Općina će sufinancirati u visini  20% od iznosa važeće cijene putne karte tog prijevoznika.
- uz iznimku obitelji iz kojih više učenika pohađa srednju školu u Imotskom i Sinju, gdje će Općina Cista Provo svakog daljnjeg srednjoškolca sufinancirati iznosom od dodatnih 100,00 kn mjesečno.


Članak 3.

Općina Cista Provo sufinancirati će i prijevoz učenika koji srednju školu pohađaju u Splitu, ako takve srednje škole nema u Imotskom ili u Sinju .Sredstva za prijevoz ovih učenika doznačit će se na žiro račun roditelju u onoj visini koliko iznosi sufinanciranje prijevoza do Imotskog.

 

Članak 4.

Općina Cista Provo sufinancirat će i prijevoz redovnih studenata sa područja Općine i to studente koji pohađaju studij u Zagrebu sa 5 (pet) povratnih karata po studentu, a studente koji pohađaju studij u Splitu sa 20 povratnih karata.
Općina Cista Provo će u mjesečnim obrocima sufinancirati prijevoz studenata sa 70%,cijene, a student će platiti plaća 30% cijene karte .
Cijena pet (5) povratnih karata za Zagreb iznosi 1.230,00 kn po studentu, a cijena dvadeset (20) povratnih karata za Split iznosi 1.180,00 kn po studentu.

 

Članak 5.

Načelnik općine je zadužen za provedbu odredbi ove Odluke i za reguliranje ugovornih odnosa sa navedenim prijevoznicima.

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja , a primjenjivati će se od početka navedene školske godine i biti će objavljena u Službenom glasilu općine Cista Provo i na oglasnoj ploči Općine.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
Općinsko vijeće
KLASA: 402-01/13-01/
URBROJ:2129/02-01-13        
Cista Provo, 11.09.2013.g.

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
MATE BUDIĆ

 

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

30. RUJNA 2013. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

 

U nastavku preuzmite Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

16. KOLOVOZA 2013. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

 

* REGISTAR UGOVORA - RADOVI

* REGISTAR UGOVORA - ROBA

* REGISTAR UGOVORA - USLUGA

 

LOKALNI IZBORI 2013.

21. SVIBNJA 2013. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

 

REZULTATI IZBORA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA, TE REZULTATI IZBORA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA

 

05. SVIBNJA 2013. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

 

KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA, TE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA

 

Neuređena slobodna grobna mjesta

17. TRAVLJA 2013. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA : 960-01/13-01/12
URBROJ: 2129/02-03-13-01

Cista Provo, 17.travnja 2013.g.
Telefon: 021/722-201

 

Predmet: Neuređena slobodna grobna mjesta

 

Poštovani,

Molimo vlasnike slobodnih neizgrađenih grobnih mjesta u mjesnom groblju u Dobranjama koja se nalaze neposredno u blizini spomenika palim Domobranima, da se jave najkasnije do 01.06.2013.g. u prostorije Općine Cista Provo, osobno ili putem telefona.

Ukoliko se nitko na javi u predviđenom roku, smatra se da su iste u Vlasništvu Općine Cista Provo, te će ista raspolagati sa navedenim grobnim mjestima.

OPĆINA CISTA PROVO
OPĆINSKI NAČELNIK
Božo Ćubič

 

NATJEČAJ ZA POTPORE STUDENTIMA U 2013

01. VELJAČE 2013. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

 

Na temelju članka 45.Statuta Općine Cista Provo, ("Službeni glasnik Općine Cista Provo "2/09) i Odluke Općinskog vijeća o dodjeli studentskih potpora
(KLASA:420-01/11-01/ i URBROJ: 2129/02-01-11-01 ) od 19. prosinca 2012.g.,
Općinski načelnik Općine Cista Provo raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu potpore studentima s područja
Općine Cista Provo za akademsku 2012/2013.g.

I

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:

redoviti studenti,
državljani Republike Hrvatske,
s prebivalištem na području općine Cista Provo,
kojima roditelji imaju prebivalište na području općine Cista Provo

II

Kandidati su dužni uz zahtjev dostaviti slijedeće pismene dokaze:

Uvjerenje o upisanom redovnom studiju na visokoškolskoj ustanovi i usmjerenje te dokaz da godinu upisuje prvi put
Presliku domovnice
Presliku rodnog lista
Dokaz o prebivalištu za studenta i za oba roditelja (može i preslika osobne iskaznice, ali samo uz predočenje izvorne isprave)
Broj žiro računa

III

Prijave na navedeni natječaj zaprimat će se do 15.veljače 2013.g.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O ishodu postupka odabira, kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana izvršenog odabira, a najkasnije u roku od 30 dana od zatvaranja Natječaja.

Prijave se šalju na adresu:

OPĆINA CISTA PROVO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Trg dr. A. Starčevića 1
21256 CISTA PROVO
S NAPOMENOM: "za studentsku potporu"
OPĆINSKI NAČELNIK

BOŽO ĆUBIĆ

Cista Provo, 01.veljače 2013.g.

 

 

ODLUKA NAČELNIKA O SUFINANCIRANJU STUDENTSKIH AUTOBUSNIH KARATA

09. LISTOPADA 2012. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

 

Općina Cista Provo je sklopila ugovor sa Autopoduzećem Imotski d.o.o. o sufinanciranju prijevoza studenata sa područja Općine Cista Provo do Splita i Zagreba. Autopduzeće Imotski d.o.o. je dalo popust na karte, tako da bi cijene povratnih karata iznosile:

Cista Provo – Split – Cista Provo - 59,00 kn
Student 30 % - 17,70 kn
Općina Cista Provo 70 % - 41,30 kn
Predviđeni paket je dvadeset (20) povratnih karata za Split, što bi studenta koštalo 354,00 kn, a Općinu Cista Provo 826,00 kn

Cista Provo – Zagreb – Cista Provo - 246,00 kn
Student 30 % - 73,80 kn
Općina Cista Provo 70 % - 172,20 kn
Predviđeni paket je pet (5) povratnih karata za Zagreb, što bi studenta koštalo 369,00 kn, a Općinu Cista Provo 861,00 kn

 

SVI ZAINTERESIRANI MOGU SE JAVITI U OPĆINU CISTA PROVO DO 31.listopada 2012. (srijeda) I PONJETI:
1.Potvrdu sa fakulteta da su redovni studenti
2.Uvjerenje o prebivalištu sa područja Općine Cista Provo (Važeća osobna iskaznica)

NAPOMENA : Cijene karata se odnose za sva mjesta (Aržano, Biorine, Cista Velika, Cista Provo, Dobranje, Svib) Općine Cista Provo.

Nakon preuzimanja potvrde u prostorijama Općine dužni su doći na autobusni kolodvor gdje će sa potvrdom i sa dvije slike preuzeti pakete karata.

 

OPĆINSKI NAČELNIK
BOŽO ĆUBIĆ

 

ODLUKA NAČELNIKA O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA SREDNJOŠKOLACA

09. LISTOPADA 2012. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

 

Općina Cista Provo je sklopila ugovor sa Autopoduzećem Imotski d.o.o. i Autoprijevozom Sinj d.o.o.  o sufinanciranju prijevoza srednjoškolaca sa područja Općine Cista Provo do Imotskoga i Sinja.

OMJER SUFINANCIRANJA:

Republika Hrvatska preko Županije Splitsko-dalmatinske sufinancira prijevoz srednjoškolaca.

Županija Splitsko-dalmatinska: 75% ukupne cijene

Općina Cista Provo (Imotski): 12.5% ukupne cijene
Autopoduzeće Imotski d.o.o.: 12.5% ukupne cijene

Općina Cista Provo (Sinj): 10% ukupne cijene
Autoprijevoz Sinj d.o.o.: 15% ukupne cijene

 

OPĆINSKI NAČELNIK
BOŽO ĆUBIĆ

 

Obavijest učenicima srednjih škola i njihovim roditeljima u svezi prijevoza do Imotskog i Sinja

31. KOLOVOZA 2012. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

 

Poštovani učenici polaznici srednjih škola u Imotskom i Sinju!

Kao što i sami znate nastava u srednjim školama započinje 03.09. 2012.g., a prijevoz za Imotski i Sinj će krenuti uobičajeno kao i prethodnih godina. Svi polaznici su dužni javiti se na kolodvore kako bi bili evidentirani, a o samom financiranju mjesečnih pokaznih karata bit ćete naknadno obavješteni.

Nadležno Ministarstvo je najavilo financiranje 75% troška prijevoza, a o preostalom dijelu se još razgovara.

Srdačan pozdrav,

OPĆINSKI NAČELNIK
BOŽO ĆUBIĆ

 

Darivanje krvi

26. KOLOVOZA 2012. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

 

MHDZ-a općine Cista Provo u suradnji s KUŠU Provo, KUŠU Cista Velika, Odjelom za transfuziju KB Split i uz pomoć Crvenog križa iz Imotskog organizirala je akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Ovo je prva takva akcija otkako postoji Općina. U prostorijama PŠ I.G. Kovačića u Cisti Provo odazvalo se 50ak ljudi od kojih je njih 16 darivalo dragocjenu tekućinu. Mladi članovi Stranke akciju su nazvali "Norin tamvaj" po djevojčici koja boluje od leukemije i koja tijekom kemoterapija primi do 5 doza krvi. Dolaskom u Zagreb oduševilo ju je to sredstvo čije ime nije znala izgovoriti i koje služi ljudima za prijevoz do željenog mjesta. Ovo je bio jedan od načina da se Noru i njoj slične klince i odrasle ljude preveze bliže našim srcima. Hvala svima koji su se odazvali ovoj akciji!

Fotogaleriju možete pogledati na Facebook stranici MHDZ-a općine Cista Provo na sljedećem linku on.fb.me/NzsxUq

 

Darivanje krvi

16. KOLOVOZA 2012. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

 

MHDZ-a općine Cista Provo, u suradnji s Crvenim križem Imotski, KUŠU PROVO i KUŠU CISTA VELIKA organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi "Norin tamvaj".

Akcija će se održati u četvrtak, 23. kolovoza 2012. godine u prostorijama nove škole u Cisti Provo u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

Ovim putem pozivamo sve dobrovoljne darovatelje krvi i one koji to žele postati da se odazovu ovoj akciji.

 

03. SRPNJA 2012. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

 

XVIII. MALONOGOMETNI MEMORIJAL
MATE VUČAK – ČIGRA
CISTA VELIKA 2012.g.

 

PROGRAM OTVARANJA TURNIRA:
06.07.2012. - Petak

- 19.00 h Sveta misa za Matu Vučka – Čigru i sve preminule hrvatske branitelje u crkvi Sv. Jakova u Cista Velikoj

- 19.40 h Polaganje vijenaca i paljenje svijeća na grobu Mate Vučka – Čigre

- 20.00 h Svečano otvaranje turnira

- 20.00 h Revijalna utakmica "Imotski sokolovi" – "115. Imotska brigada"

- 21.00 h Nastavak turnira, odigravanje daljnjih utakmica

 

KUŠU "Cista Velika" Cista Velika
Predsjedništvo

 

Proslava PETROVDANA 2012.

21. LIPNJA 2012. | Općina Cista Provo | cistaprovo.hr

 

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na kulturna, športska i zabavna događanja u povodu svečane proslave PETROVDANA 2012. koja se održava u petak 29. lipnja 2012. godine i subotu 30. lipnja 2012. godine.

Raspored događanja:

ČETVRTAK, 28.06.2012.

18:00 sati - SVEČANA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA U PROSTORIJAMA NOVE ŠKOLE U CISTI PROVO

PETAK, 29. 06. 2012.

11:00 sati – svečana Sveta misa i podjela sakramenta Potvrde – predvodi mons. Marin Barišić nadb. splitsko-makarski

18:00 sati – prijateljska nogometna utakmica na MIŠEVU DOCU – općina CISTA PROVO – općina LOVREĆ

20:00 sati – predstava TESTAMENT u izvedbi K.U.U. MOSOR iz Gata

21:30 sati – nastup tamburaške skupine TAMBURAŠI UZORNI

Navedena kulturna i zabavna događanja održavaju se na prostoru starog pazara (preko puta STUDENCA).

SUBOTA, 30. 06. 2012.

17:00 otvaranje kulturne manifestacije PRADIDOVSKA JEKA i SAJAM STARIH ZANATA

17:30 PREDSTAVLJANJE STARIH ZANATA

18:00 POPRATNI SADRŽAJI

20:00 KULTURNOUMJETNIČKI PROGRAM

21:30 POPULARNO – ZABAVNI PROGRAM

NAJBOLJI HRVATSKI TAMBURAŠI (EX ZLATNI DUKATI)

TAMBURAŠI UZORNI

Cjelokupan današnji program odvija se na prostoru starog pazara (preko puta STUDENCA).

Organizator: K.U.Š.U. PROVO

 

NATJEČAJ ZA POTPORE STUDENTIMA U 2012.

23. SIJEČNJA 2012. | Općina Cista Provo

 

Na temelju članka 45.Statuta Općine Cista Provo, ("Službeni glasnik Općine Cista Provo "2/09) i Odluke Općinskog vijeća o dodjeli studentskih potpora

(KLASA:420-01/11-01/ i URBROJ: 2129/02-01-11-01 ) od 20.prosinca 2011.g.,

Općinski načelnik Općine Cista Provo raspisuje

 

N A T J E Č A J
za dodjelu potpore studentima s područja Općine Cista Provo za akademsku 2011/2012.g.

 

I

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:

- redoviti studenti,
- državljani Republike Hrvatske,
- s prebivalištem na području općine Cista Provo,
- kojima roditelji imaju prebivalište na području općine Cista Provo

II

Kandidati su dužni uz zahtjev dostaviti slijedeće pismene dokaze:

- Uvjerenje o upisanom redovnom studiju na visokoškolskoj ustanovi i usmjerenje te dokaz da godinu upisuje prvi put
- Presliku domovnice
- Presliku rodnog lista
- Dokaz o prebivalištu za studenta i za oba roditelja (može i preslika osobne iskaznice, ali samo uz predočenje izvorne isprave)
- Broj žiro računa

III

Prijave na navedeni natječaj zaprimat će se do 10.veljače 2012.g.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
O ishodu postupka odabira, kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana izvršenog odabira, a najkasnije u roku od 30 dana od zatvaranja Natječaja.

Prijave se šalju na adresu:

OPĆINA CISTA PROVO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Trg dr. A. Starčevića 1
21256 CISTA PROVO
S NAPOMENOM : "za studentsku potporu"

 

OPĆINSKI NAČELNIK
BOŽO ĆUBIĆ

 

LJUBOMIR GUDELJ - CRKVINE CISTA VELIKA - POZIVNICA

12. LISTOPADA 2011. | Općina Cista Provo

 

ODLUKA NAČELNIKA O SUFINANCIRANJU STUDENTSKIH AUTOBUSNIH KARATA

07. LISTOPADA 2011. | Općina Cista Provo

 

Republika Hrvatska
Županija Splitsko-dalmatinska
Općina Cista Provo
Općinski Načelnik
KLASA : 402-01/11-01/10
URBROJ : 2129/02-03-11-01
Cista Provo, 05. listopada, 2011.

 

ODLUKA NAČELNIKA O SUFINANCIRANJU STUDENTSKIH AUTOBUSNIH KARATA

Općina Cista Provo je sklopila ugovor sa Autopoduzećem Imotski d.o.o. o sufinanciranju prijevoza studenata sa područja Općine Cista Provo do Splita i Zagreba. Autopduzeće Imotski d.o.o. je dalo popust na karte, tako da bi cijene povratnih karata iznosile:

 

Cista Provo – Split – Cista Provo - 50,00 kn

Student 30 % - 15,00 kn

Općina Cista Provo 70 % - 35,00 kn

Predviđeni paket je dvadeset (20) povratnih karata za Split, što bi studenta koštalo 300,00 kn, a Općinu Cista Provo 700,00 kn

 

Cista Provo – Zagreb – Cista Provo - 205,00 kn

Student 30 % - 61,50 kn

Općina Cista Provo 70 % - 143,50 kn

Predviđeni paket je pet (5) povratnih karata za Zagreb, što bi studenta koštalo 307,00 kn, a Općinu Cista Provo 717,50 kn

 

SVI ZAINTERESIRANI MOGU SE JAVITI U OPĆINU CISTA PROVO DO 14.listopada 2011. (petak) I PONJETI:

1.Potvrdu sa fakulteta da su redovni studenti

2.Uvjerenje o prebivalištu sa područja Općine Cista Provo (Važeća osobna iskaznica)

NAPOMENA : Cijene karata se odnose za sva mjesta (Aržano, Biorine, Cista Velika, Cista Provo, Dobranje, Svib) Općine Cista Provo.

Nakon preuzimanja potvrde u prostorijama Općine dužni su doći na autobusni kolodvor gdje će sa potvrdom i sa dvije slike preuzeti pakete karata.

Općinski Načelnik
Božo Ćubić

 

 

ODLUKA O DODJELI STUDENTSKIH STIPENDIJA

04. OŽUJKA 2011. | Općina Cista Provo

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:420-01/11-01/
URBROJ:2129/02-03-11-
Cista Provo, 28. veljače 2011.g.

 

Temeljem članka 45. Statuta Općine Cista Provo,(«Službeni glasnik Općine Cista Provo» br.02/09), Odluke općinskog vijeća Cista Provo o studentskim stipendijama od 16. prosinca 2010. g.; KLASA: 420-01/10-01/ i URBROJ:2129/02-01-10-, Općinski načelnik Općine Cista Provo donio je slijedeću

O D L U K U
o dodjeli studentskih stipendija

Članak 1.

Studentske potpore za akademsku godinu 2010/11. Općina Cista Provo dodijelit će slijedećim studentima:

1. ČONDIĆ MARKO
2. VUČAK MIA
3. MADUNIĆ IVANA
4. CAREVIĆ IVAN
5. ĆOSO ROMANA
6. MADUNIĆ MATEA
7. MADUNIĆ BRIGITA
8. RADOŠ FRANO
9. RADOŠ ANDRIJA
10. ŠITUM VALENTINA
11. MADUNIĆ MARIJANA
12. VUČAK IVA
13. BODROŽIĆ IGOR
14. ĆUBIĆ FRANKA
15. MADUNIĆ DOMAGOJ
16. BUDIĆ IVANA
17. BUDIĆ ANĐELA
18. ČELAN GRGO
19. ČELAN ANA
20. ŠONJIĆ JOSIPA
21. ČONDIĆ MATE ŽELJKO
22. MADUNIĆ ANTONELA
23. BRDAR SILVESTAR
24. MADUNIĆ ANDREA
25. VUČAK MARIJA
26. LEDIĆ KRISTINA
27. LEDIĆ MARINA
28. ČELAN LUKA
29. PLEIĆ IVAN
30. MADUNIĆ LJUBOMIR
31. OLUJIĆ IVANA
32. KNEZOVIĆ FRANO
33. ŠITUM IVICA
34. ŠITUM MARINELA
35. ČELAN MARKO
36. BODROŽIĆ-SELAK JOSIP

Članak 2.

Novčani iznos od - 4.000,00 kn isplatit će se na žiro račune gore imenovanih korisnika stipendije.

Članak 3.

Ova Odluka će biti objavljena u Službenom glasilu Općine Cista Provo i na oglasnoj ploči Općine, a stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja.

OPĆINSKI NAČELNIK
BOŽO ĆUBIĆ

 

NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE STUDENTIMA S PODRUČJA OPĆINE CISTA PROVO ZA AKADEMSKU 2010/2011.G.

18. SIJEČNJA 2011. | Općina Cista Provo

Na temelju članka 45.Statuta Općine Cista Provo, („Službeni glasnik Općine Cista Provo „2/09) i Odluke Općinskog vijeća o dodjeli studentskih potpora (KLASA:420-01/10-01/ i URBROJ: 2129/02-01-10-01 ) od 16.prosinca 2010.g., Općinski načelnik Općine Cista Provo raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu potpore studentima s područja
Općine Cista Provo za akademsku 2010/2011.g.

I

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju:

- redoviti studenti,
- državljani Republike Hrvatske,
- s prebivalištem na području općine Cista Provo,
- kojima roditelji imaju prebivalište na području općine Cista Provo

II

Kandidati su dužni uz zahtjev dostaviti slijedeće pismene dokaze:

- Uvjerenje o upisanom redovnom studiju na visokoškolskoj ustanovi i usmjerenje te dokaz da godinu upisuje prvi put
- Presliku domovnice
- Presliku rodnog lista
- Dokaz o prebivalištu za studenta i za oba roditelja (može i preslika osobne iskaznice, ali samo uz predočenje izvorne isprave)
- Broj žiro računa

III

- Prijave na navedeni natječaj zaprimat će se do 07.veljače 2011.
- Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
- O ishodu postupka odabira, kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana izvršenog odabira, a najkasnije u roku od 30 dana od zatvaranja Natječaja.

Prijave se šalju na adresu:

OPĆINA CISTA PROVO
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Trg dr. Ante Starčevića 1
21256 CISTA PROVO
S NAPOMENOM: „za studentsku potporu“

OPĆINSKI NAČELNIK
BOŽO ĆUBIĆ

Cista Provo, 18.siječnja 2011.g.

 

 

ODLUKU O DODJELI SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE CISTA PROVO ZA 2010.G.

27. RUJNA 2010. | Općina Cista Provo

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA CISTA PROVO
OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA:420-01/10-01/
URBROJ:2129/02-03-10-
Cista Provo, 22.rujna 2010.g.

Temeljem članka 45.Statuta Općine Cista Provo,(„Službeni glasnik Općine Cista Provo“ br.2/09) i članka 12. Odluke o izvršenju Proračuna Općine Cista Provo za 2010. („Službeni glasnik Općine Cista Provo“ br.3/09 ), te Odluke Općinskog vijeća od 17.09.2010.g., Općinski načelnik Općine Cista Provo donio je slijedeću

ODLUKU
o dodjeli sredstava iz Proračuna Općine Cista Provo za 2010.g.

1. Iz Proračuna općine Cista Provo isplatit će se iznos od 15.000,00 kn na žiro račun O.Š. Aržano, a kao pomoć učenicima osnovne škole za kupovinu školskog pribora.

2. O.Š. Aržano dužna je gore navedeni iznos podijeliti roditeljima učenika.Svakom pojedinom učeniku pripada po 200,00 kn.

3. Iz Proračuna općine Cista Provo isplatit će se iznos od 23.200,00 kn na žiro račun O.Š. Cista Velika, a kao pomoć učenicima osnovne škole za kupovinu školskog pribora.

4. O.Š. Cista Velika dužna je gore navedeni iznos podijeliti roditeljima učenika.Svakom pojedinom učeniku pripada po 200,00 kn.

Obrazloženje:

Općinsko vijeće Općine Cista Provo na sjednici održanoj 10.rujna 2010.g. donijelo je Odluku da Općina Cista Provo financijski pomogne učenicima Osnovnih škola koji iste pohađaju na području Općine, a to su O.Š. Aržano i O.Š. Cista Velika sa pripadajućim područnim školama. Financijska pomoć namijenjena je kupovini potrebnog školskog pribora,a svakom učeniku pripada po 200,00 kn.
Nakon što je utvrđeno da O.Š. Aržano pohađa 75 učenika, a O.Š.Cista Velika pohađa 116 učenika odlučeno je kao gore navedeno.

OPĆINSKI NAČELNIK
BOŽO ĆUBIĆ

 

SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA SREDNJOŠKOLACA

03. RUJNA 2010. | Općina Cista Provo

Cijenjeni učenici i roditelji,

Izvješćujemo Vas da će Općina kao i proteklih godina tako i ove sufinancirati prijevoz srednjoškolaca u Imotski i Sinj. Cijene pokaznih karata ostaju iste (400, 350, 300 kn), a razliku snosi Općina. Roditeljima koji imaju više djece koji putuju u Srednju školu, Općina će drugo i svako daljnje dijete sufinancirati sa još po 100,00 kn. Učenici će pokazne karte preuzimati na kolodvoru u Imotskom i Sinju.

Svim učenicima želim uspješan početak nove školske godine.

Sa poštovanjem,
NAČELNIK BOŽO ĆUBIĆ

 

XVI. MALONOGOMETNI MEMORIJAL - MATE VUČAK - ČIGRA

23. LIPNJA 2010. | Općina Cista Provo

KUŠU "CISTA VELIKA" POD GENERALNIM POKROVITELJSTVOM SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE ORGANIZIRA XVI. MALONOGOMETNI MEMORIJAL ... Opširnije!

 

Program sajma PRADIDOVSKA JEKA - SAJAM STARIH ZANATA

23. LIPNJA 2010. | Općina Cista Provo

Otvorenje u 9:00 sati. Program započinje gromoglasnim nastupom kuburaške udruge „Gromovi Zagorja“, a nakon njih kratak nastup imat će jedno od kulturnih ... Opširnije!

 

picture

Odluka o imenovanju ulica na području Općine

17. OŽUJKA 2010. | Općina Cista Provo

Na temelju članka 95. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ br. 16/07), članka 14. i 31. Statuta Općine Cista Provo („Službeni glasnik Općine Cista Provo“ br. 2/09), Općinsko vijeće na sjednici održanoj 17. ožujka 2010.g. donijelo je ODLUKU O IMENOVANJU ULICA NA PODRUČJU OPĆINE CISTA PROVO:

 1. POPIS-ULICA-U-NASELJU-ARZANO
 2. POPIS-ULICA-U-NASELJU-BIORINE
 3. POPIS-ULICA-U-NASELJU-CISTA-PROVO
 4. POPIS-ULICA-U-NASELJU-CISTA-VELIKA
 5. POPIS-ULICA-U-NASELJU-DOBRANJE
 6. POPIS-ULICA-U-NASELJU-SVIB

 

Novosti

Digitalni uređaj za pokazivanje brzine postavljen u Cisti Provo

26. RUJNA 2012. | Radio Imotski

Digitalnih mjerača brzine automobila sve više je na našim prometnicama. Tako su u srijedu poslije podne i Imoćani dobili svoj prvi mjerač. Na samom ulazu u Cistu Provo i tamošnje vrlo ... Opširnije »

U Cisti Provo održan seminar na temu Gospodarska revitalizacija dalmatinske zagore

29. STUDENOG 2010. | Općina Cista Provo

U petak, 26. studenog u Cisti Provo je u organizaciji konzultanske tvrtke DALMACONSULT d.o.o. iz Omiša i podršku načelnika općine Cista Provo Bože Ćubića, održan seminar na temu ... Opširnije »

 

fotogalerija

Linkovi

 

Općina Cista Provo

Općina Cista Provo
Trg dr. Ante Starčevića 1
21256 Cista Provo

Tel: +385 21 722 201
Fax: +385 21 670 218
E-mail: opcina.cista.provo@st.t-com.hr

OIB: 19103241858
MB: 2800217

Vrijeme za primanje građana: 08:00h - 14:00h

Općinski načelnik: Božo Čubić
Zamjenik općinskog načelnika: Marijan Kurtović

Županija: Splitsko - Dalmatinska
Broj stanovnika (2001): 3674
Površina: 98 km2
Naselja u sastavu općine: Aržano, Biorine, Cista Velika, Cista Provo, Dobranje, Svib

 

Prostorni plana uređenja općine Cista Provo

Temeljem članka 24. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru općine Cista Provo i članka 8. Statuta općine Cista Provo (Sl. glasnik br. 1/02), suglasnosti ... Opširnije »

Preuzmite PPU općine Cista Provo!